Alkaline Buffer

Alkaline Buffer

Alkaline Buffer to roztwór buforujący pozbawiony fosforanów, zalecany do podwyższenia pH i twardości węglanowej (KH). Razem z Acid Buffer przeznaczony jest do stosowania w akwariach holenderskich (z dużą ilością roślinności) lub zbiornikach z twardą wodą, gdzie dodatek buforu fosforanowego może spowodować rozrost niepożądanych glonów lub zmętnienie wody. Alkaline Buffer podwyższa odczyn i utrzymuje go na poziomie 7,2 – 8,5. Jest bezpieczny i poprawia warunki środowiskowe w zbiornikach słodkowodnych. Tym, co odróżnia Alkaline Buffer od innych podobnych preparatów, jest brak fosforanów w składzie. Dzięki temu preparat jest odpowiedni dla akwariów bogato obsadzonych roślinami, w których nadmiar związków fosforu mógłby spowodować rozrost glonów.

Sposób użycia: Codziennie dodawać na 7g na 80 litrów wody, do uzyskania pożądanego odczynu (zalecana dawka podwyższa twardość o 2meq/l, czyli 5,6 dKH). Jeśli woda jest miękka lub niedostatecznie zbuforowana, zaleca się stosowanie Alkaline Buffer łącznie z Acid Buffer.

Wskazówki: Alkaline Buffer nie obniża odczynu, może być więc dodawany bezpośrednio do zbiornika o dowolnej porze dnia. Utrzymuje odczyn na poziomie 7,8, ale w połączeniu z Acid Buffer można otrzymać wartości między 7,2 a 8,5. Najpierw należy dobrać ilość Alkaline Buffer do objętości wody, w zależności od wartości KH, jaką chcemy uzyskać. Następnie dzielimy wyliczoną ilość przez współczynnik ze środkowej kolumny, uzyskując w ten sposób wymaganą masę Acid Buffer.

Tabela proporcji zalecanych do uzyskania docelowego odczynu:

 

Acid Buffer
Alkaline Buffer
pH
1
;
1,0
6,0
1
;
1,3
6,5
1
;
2,0
7,0
1
;
2,5
7,5
1
;
4,0
8,0

Używając do podmian wody R/O lub dejonizowanej zaleca się stosowanie Alkaline Buffer z Acid Buffer w podanych wyżej proporcjach. Po uzyskaniu\r\n pożądanego odczynu należy jak najszybciej dodać wodę do akwarium, by nuniknąć wahań pH (dla uzyskania lepszych wyników należy ustalić proporcję na podstawie ciężaru dodanego produktu).