HydroTote

HydroTote

Składany pojemnik na wodę.
Łatwy transport wody słonej, słodkiej i RO
Pojemność 20 L