Reef Advantage Strontium

Reef Advantage Strontium

Preparat Reef Advantage Strontium został opracowany do utrzymania poziomu strontu właściwego dla naturalnej wody morskiej bez wpływu na odczyn wody. Stront jest wykorzystywany podobnie jak wapń i ma istotne znaczenie dla prawidłowego wzrostu koralowców. Optymalny poziom tego pierwiastka w wodzie morskiej wynosi od 8 do 10 mg/l. Stront pod względem chemicznym jest podobny do wapnia. Wiele zwierząt wykorzystuje go do budowania szkieletu. W akwariach rafowych pierwiastek ten przyspiesza wzrost koralowców, glonów wapiennych i innych organizmów, w tym mięczaków (na przykład przydaczni).

POCZĄTKUJĄCY: 6 gram na każde 150 litrów objętości zbiornika 2 razy w tygodniu.

ZAAWANSOWANY: przed zastosowaniem preparatu zaleca się pomiar poziomu strontu za pomocą odpowiedniego testu akwarystycznego. Stosować zgodnie z zaleceniami dla początkujących, aż do uzyskania wartości między 8 a 12 mg/l. Każde 6g na 150 l podnosi poziom stronu o około 2 mg/L. Po doprowadzeniu poziomu strontu do pożądanej wartości, kontynuować dozowanie preparatu w zależności od potrzeb.

EKSPERT: po zmierzeniu tempa wykorzystania pierwiastka, można podawać stront za pomocą pompy dozującej. W obliczeniu ilości potrzebnego preparatu pomocny może okazać się wzór: m=vs/30, gdzie m= objętość preparatu Reef Adv. Strontium, v= objętość zbiornika w litrach, s=planowany wzrost poziomu strontu. Na przykład: jeśli w zbiorniku o pojemności 200 litrów chcemy zwiększyć poziom strontu o 6 mg/l ,należy użyć (200×6)/30=40 g Reef Adv. Strontium, dodając go do wody przeznaczonej do dolania w systemie automatycznym.