Reef Builder

Reef Builder

Reef Builder podnosi twardość węglanową bez natychmiastowego wpływu na pH. Przy długoterminowym użytkowaniu występuje tendencja do ustabilizowania się pH na poziomie 8,3. Używany zgodnie z zaleceniami Reef Builder nie wyczerpuje wapnia, magnezu lub strontu, które zwykle mają tendencję do wytrącania się wraz ze wzrostem zasadowości. Reef Builder i Reef Buffer mogą być używane razem. Użyj Reef Builder aby podnieść twardość węglanową bez wpływu na pH. Użyj Reef Buffer aby podnieść twardość węglanową i pH. Twardość węglanowa na rafie powinna być utrzymywana na poziomie 3-5 meq/l (8-14 dKH). Nie należy dopuszczać do spadku twardości węglanowej poniżej 2 mEq/l (6 dKH).

ZALECENIA:

POCZĄTKUJĄCY: Stosować 3 g (1/2 łyżeczki) na 150 l dwa razy w tygodniu. Rozpuścić w co najmniej 250 ml (1 szklanka) wody słodkiej. Sprawdzać twardość węglanową co 2 tygodnie i dostosować odpowiednio ilość i częstotliwość dawkowania. Do precyzyjnego dozowania, użyj Seachem Digital Spoon Scale.

ZAAWANSOWANY:
Sprawdź twardość węglanową, a następnie postępuj zgodnie z poniższym schematem, aż twardość węglanowa osiągnie 4-5 mEq/l (11 – 14 dKH). Każde 3 g/150 l podniesie twardość węglanową o około 0,25 mEq/l (0,7 dKH). Wielkość lub częstotliwość dozowania może być regulowana, ale nie może przekraczać 12 g/150 l dziennie. Następnie, w razie potrzeby wykorzystać powyższe zalecenia do utrzymania poziomu twardości węglanowej.Po określeniu szybkości zużycia twardości węglanowej, stworzyć system ciągłego dozowania. Użyj poniższego wzoru, aby określić, ile preparatu dodać do wody do podmian: m = 0.08va (m = gramy do wody do podmian v = objętość zbiornika w litrach, a = liczba o jaką trzeba podnieść twardość węglanową w mEq/l ).
Na przykład, jeśli chcesz zwiększyć twardość węglanową o 1 mEq/l w 200 litrowym zbiorniku należy dodać 0.08x200x1 = 16 g do wody do podmian. [Dla porównania: 6 g = 1 łyżeczka]

NIE przedawkowywać! Nadmiar twardości węglanowej może zwiększyć utratę wapnia, magnezu i strontu. Nie mieszać bezpośrednio z suplementami wapnia, magnezu, strontu. Najlepiej, jeśli dodatki wapnia i węglanów dodawane są co drugi dzień lub co najmniej 30 minut od siebie.

Zawiera węglan, wodorowęglan, chlorek, i siarczan sodu, sole magnezu, wapnia, strontu i potasu. Każdy gram zawiera co najmniej 12 meq twardości węglanowej.