Reef Carbonate

Reef Carbonate

Reef Carbonate to skoncentrowana (4 000meq/l) mieszanina soli wodorowęglanowych i węglanowych, przeznaczona do akwariów morskich przywracająca optymalną zasadowość (twardość węglanową) i utrzymująca ją na właściwym poziomie. Wapń i węglany są niezbędne dla prawidłowego rozwoju koralowców. Niedobór któregoś z tych składników powoduje zahamowanie ich wzrostu i pogorszenie kondycji. Aby temu zapobiec, należy dostarczać zarówno węglanów (preparat Reef Carbonate), jak i wapnia (preparaty Reef Advantage Calcium oraz Reef Complete). Używany zgodnie z zaleceniami, Reef Carbonate nie powoduje spadku poziomu wapnia, magnezu i strontu, które to pierwiastki zwykle ulegają wytrąceniu, gdy wzrasta zasadowość (twardość węglanowa) wody.

Należy ją utrzymywać między 3 – 5 meq/l (8 – 14dKH), nie powinna być niższa niż 2meq/l.Produkty konkurencyjne zawierają zwykle wodorowęglan sodu. Reef Carbonate to mieszanina soli wodorowęglanowych i węglanowych. Dzięki swojemu składowi jest w stanie utrzymać w słonej wodzie współczynnik pK na poziomie około 9,0 (wyższym, niż w przypadku innych produktów). Liczne organizmy żyjące w zbiorniku wytwarzają substancje organiczne, obniżające odczyn wody. Podwyższona stała pK pozwala na utrzymanie wartości pH na poziomie 8,3 – 8,4, czego nie zapewnią inne produkty, dostępne na rynku.

ZALECENIA:

Początkujący: jedna nakrętka (5ml) na 80 litrów wody, 2 razy w tygodniu. Przed wlaniem do akwarium zaleca się rozcieńczyć preparat w szklance słodkiej wody. Co 2 tygodnie kontrolować twardość węglanową i w zależności od wyniku modyfikować dawkowanie.

Zaawansowani: Przeprowadzić kontrolę twardości węglanowej. Stosować „Reef Carbonate” zgodnie z podanymi wyżej zaleceniami do osiągnięcia zasadowości na poziomie 4 – 5meq/l. Pojedyncza porcja preparatu (5ml) podwyższa twardość węglanową o około 0,25meq/l. Objętość dodawanego preparatu i częstość stosowania mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb, nie należy jednak przekraczać 1meq/l. Później, używać zależnie od potrzeb, by utrzymać twardość węglanową na zalecanym poziomie.

Ekspert: po ustaleniu tempa spadku zasadowości (alkalinity consumption rate), przygotować stały system kropelkowego dozowania preparatu. Preparat najlepiej podawać w miejscu, gdzie jest silny prąd wody. Nie wlewać do sumpa ani systemów filtrujących. W celu zmierzenia twardości ogólnej stosować test „Marine pH Alkalinity”. Do wyznaczenia twardości węglanowej, używać testu „Reef Status: Magnesium, Carbonate Borate”.

Uwaga! Nie przedawkować preparatu! Zbyt wysoka twardość węglanowa może przyspieszać wytrącanie wapnia, magnezu i strontu. Nie mieszać „Reef Carbonate” z żadnym preparatem zawierającym wapń, magnez lub stront. Najlepiej stosować produkty zawierające wapń i wodorowęglany na przemian (jednego dnia jeden, następnego – drugi) lub po podaniu pierwszego odczekać przynajmniej 30 minut.