Reef Kalkwasser

Reef Kalkwasser

Bardzo czysty wodorotlenek wapnia

Idealny do zwiększenia zawartości wapnia w wodzie do podmian

Podnosi pH nie ingerując w KH