Reef Trace

Reef Trace

Reef Trace jest preparatem dostarczającym pierwiastków śladowych niezbędnych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmów rafowych. Poziom tych składników stopniowo maleje, co jest spowodowane ich zużywaniem przez żywe organizmy, a także zachodzące w akwarium procesy utleniania i wytrącania. Regularne uzupełnianie poziomu pierwiastków śladowych jest niezwykle ważne. Reef Trace może być stosowany samodzielnie, jednak najlepsze wyniki uzyskuje się podając go razem z preparatem Reef Plus.

Reef Trace nie zawiera azotanów ani fosforanów. Uzupełnianie pierwiastków śladowych jest niezbędne do zapewnienia organizmom morskim właściwego środowiska do wzrostu i rozmnażania się. Chociaż od wielu lat wiadomo, jak ważną rolę odgrywają te pierwiastki, fizjologiczne podłoże ich działania nie zostało do końca poznane. Udział ilościowy pierwiastków śladowych w wodzie morskiej ulega zmianom. Ich obecność w akwarium może mieć różny wpływ na rośliny i zwierzęta. Wiadomo, że pierwiastki śladowe biorą udział w procesach metabolicznych, na przykład wytwarzaniu barwników (na przykład dodanie żelaza poprawia wybarwienie i przyspiesza wzrost koralowców, ukwiałów i innych zwierząt zawierających zooksantelle).

Skład gwarantowany:
Bor (B) 0,0028mg
Cynk (Zn) 0,169mg
Kobalt (Co) 0,0003mg
Mangan (Mn) 0,085mg
Miedź (Cu) 0,032mg
Molibden (Mo) 0,003mg
Nikiel (Ni) 0,00003mg
Rubid (Rh) 0,00008mg
Wanad (V) 0,00002mg

Ilości w 1 g. Składniki uzyskane z: siarczanu miedzi, siarczanu kobaltu, siarczanu magnezu, kwasu bornego, molibdenianu sodu, siarczanu cynku, chlorku rubidu, chlorku niklu, siarczanu wanadu.