Prime

Prime

Prime to skoncentrowany środek służący do uzdatniania wody przeznaczonej zarówno do akwariów słodkowodnych jak i morskich. Neutralizuje chlor, chloraminę i amoniak, zamieniając go w nietoksyczną postać, szybko usuwaną przez filtr biologiczny. Może być stosowany podczas procesu dojrzewania zbiornika do obniżania poziomu amoniaku i azotynów. Wiążąc azotany i azotyny, ułatwia ich usuwanie filtrom biologicznym. Neutralizuje też metale ciężkie obecne w wodzie kranowej. Przyspiesza wytwarzanie i regenerację ochronnej warstwy śluzowej na ciele ryb. Nie ma odczynu kwaśnego i nie wpływa na pH wody. Nie obciąża nadmiernie odpieniacza. Zaleca się dodawanie go przy zakładaniu nowego akwarium oraz każdorazowej podmianie wody.

Wiele firm wytwarza preparaty neutralizujące znajdujący się w wodzie chlor, jednak żaden z nich nie jest równie skuteczny jak Prime wytwarzany przez Seachem. To drugi pod względem skoncentrowania substancji czynnych uzdatniacz wody po preparacie Alpha z linii AquaVitro tego samego producenta. Opakowanie o pojemności 100 ml wystarczy do oczyszczenia prawie 4 000 litrów wody. PRIME zawiera związek przekształcający amoniak, azotyny i azotany w nietoksyczną postać. Działanie wszystkich uzdatniaczy opiera się na procesach chemicznych zwanych reakcjami redukcji. Toksyczny chlor (Cl2) rozpuszczony w wodzie ulega przemianie w bezpieczne jony chlorowe (Cl-). W reakcji redukcji następuje też przerwanie wiązań między atomami chloru i azotu w cząsteczce chloraminy (NH2Cl), co powoduje uwolnienie atomów chloru i zastąpienie ich przez wodór, w wyniku czego powstaje cząsteczka amoniaku (NH3). W tym stadium większość zwykłych środków uzdatniających przestaje działać, pozostawiając w wodzie dużą ilość niebezpiecznego amoniaku. Firma Seachem poszła o krok dalej, dodając do preparatu Prime związek wiążący amoniak.

Zakup odpowiedniego rodzaju środka uzdatniającego powinien być dobrze przemyślany. Jeśli woda w kranach zawiera chloraminę, klasyczne preparaty oparte na tiosiarczanie sodu mogą nie wystarczyć. Prime pobudza wytwarzanie i regenerację ochronnej warstwy śluzu na ciele ryb, ma też tę zaletę (szczególnie ważną dla akwarystów morskich), że nie obciąża odpieniacza białek.

 • Q: Wydaję mi się, że mój Prime jest “zepsuty” ponieważ dziwnie pachnie…

  A: Prime ma specyficzny zapach podobny do siarki, to całkowicie normalne. Ponadto obecność małych czarnych drobin jest także całkowicie normalna.

 • Q: Używam Prime do kontrolowania poziomu amoniaku, ale przeprowadzony test pokazuje, że Prime nie działa, mało tego wygląda jakby poziom amoniaku wzrastał. Co się dzieje?

  A: Test oparty na odczynniku Nesslera może wskazywać amoniak nieprawidłowo, jeśli używasz Prime... wynik może wyglądać jakby wykraczał poza skalę w kolorze ciemnego brązu (Nawiasem mówiąc, odczynnik Nesslera nie będzie też działał z innymi produktami podobnymi do Prime). Można używać testu opartego na salicylanie, ale zachowując ostrożność. W przypadku użycia testu salicylanowego na obecność amoniaku - Prime będzie rozkładany, co może skutkować fałszywym odczytem amoniaku (tak samo jak w przypadku innych produktów takich jak Prime), dlatego rozwiązaniem z testem salicylanowym jest natychmiastowe odczytywanie wyników. Jednak najlepszym rozwiązaniem ;-) jest skorzystanie z testu MultiTest Ammonia; wykorzystuje on system czujnika wymiany gazowej, na który nie wpływa obecność Prime lub innych podobnych produktów. Ma także tę dodatkową zaletę, że może wykrywać bardziej niebezpieczny wolny amoniak i odróżniać go od całkowitego amoniaku (całkowity amoniak to zarówno wolny amoniak, jak i nietoksyczne zjonizowane formy amoniaku).

 • Q: Testowałem moją wodę z kranu po użyciu Prime I wykryłem amoniak. Czy to przez chloraminę? Wyjaśnijcie jak działa usuwanie chloraminy.

  A: Prime działa poprzez usunięcie chloru z wody, a następnie wiąże się z amoniakiem, aż zostanie zużyty przez filtrację biologiczną (chloramina minus chlor = amoniak). Wiązanie nie jest odwracalne i amoniak jest nadal dostępny dla twoich bakterii do spożycia. Prime nie zatrzyma twojego cyklu azotowego.

  Zakładamy, że używałeś testu na bazie odczynnika Nesslera. Każdy rodzaj czynnika redukującego lub spoiwa amoniakalnego (dechlorinatory itp.), daje fałszywy wynik pozytywny. Możesz tego uniknąć, korzystając z naszego testu MultiTest Ammonia (środek redukujący nie ma na niego wpływu), lub możesz poczekać z badaniem amoniaku. Prime znika z twojego akwarium w ciągu 24 godzin.

 • Q: W jaki sposób Prime ma wpływ na redukcję azotanów?

  A: Detoksykacja azotynów i azotanów przez Prime (gdy mają podwyższone poziomy), nie jest dobrze zrozumiała z mechanistycznego punktu widzenia. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że azotyny i azotany są usuwane w sposób podobny do usuwania amoniaku; to znaczy są wiązane i utrzymywane w stanie obojętnym aż do momentu, w którym bakterie w filtrze biologicznym będą w stanie je wychwycić, rozdzielić i zużyć. Dwa inne możliwe scenariusze to redukcja do gazu azotowego (N2), lub konwersja do łagodnego organicznego związku azotu.

  Żałuję, że nie mamy więcej "konkretnych" wyjaśnień, ale wynik końcowy jest taki sam, to na prawdę detoksykuje azotyny i azotany. Było to nieoczekiwane z chemicznego punktu widzenia i dlatego początkowo nie byliśmy tego świadomi, ale otrzymaliśmy liczne raporty od klientów stwierdzające, że gdy przedawkowali Prime byli w stanie zmniejszyć lub wyeliminować wysokie wskaźniki śmiertelności, których doświadczyli, gdy poziom azotynów i azotanów był wysoki. Otrzymaliśmy do tej pory wystarczającą liczbę raportów, aby upewnić się, że nie jest to żaden przypadek i jest to w rzeczywistości możliwą do zweryfikowania funkcją produktu.

 • Q: Jak często mogę podawać Prime?

  A: Prime może być podawany co 24 – 48 h.

 • Q: Jeśli Prime usuwa amoniak z akwarium, to czy nie pozbędzie się pożytecznych bakterii?

  A: Prime nie usuwa amoniaku, azotynów ani azotanów z akwarium. Po prostu wiąże się z tymi związkami, czyniąc je nieszkodliwymi dla mieszkańców i wciąż dostępnymi biologicznie dla pożytecznych bakterii.

 • Q: Jak długo Prime pozostaje związany z amoniakiem, azotynami i azotanami?

  A: Prime wiąże te związki nawet do 48 godzin. Jeśli są one nadal obecne po tym okresie czasu, są uwalniane z powrotem do wody, o ile Prime nie zostanie ponownie użyty. Ponadto, jeśli poziom amoniaku lub azotynów wzrasta w ciągu 24 godzin, Prime może być ponownie podawany co 24 godziny.

 • Q: Kiedy należy stosować dawkę awaryjną Prime, 5 x większą niż zalecana?

  A: Jeśli poziom amoniaku lub azotynów przekracza 2 ppm, można bezpiecznie zastosować do 5 x większą niż zalecana dawkę Prime.

 • Q: Czy Prime traci ważność?

  A: Nie, dopóki Prime jest prawidłowo przechowywany, będzie ciągle zdatny do użycia. Jego data ważności nie jest określona.

Cykl azotowy to temat, który niejednemu akwaryście potrafi spędzić sen z powiek. Czym jest tytułowy cykl? Jak go uruchomić, zapewnić prawidłowy przebieg i doprowadzić do zamknięcia cyklu?

Pierwsze tygodnie funkcjonowania akwarium

Po uruchomieniu akwarium z wystrojem i filtracją następuje okres naturalnego zasiedlania i mnożenia się bakterii, które oczyszczają wodę ze szkodliwych związków amoniaku i azotynów. Związki te powstają wraz z rozwojem akwarium z cząstek materii organicznej gromadzonych w podłożu i będących naturalnymi produktami przemiany materii ryb oraz obumarłych części roślin.

W celu ich eliminacji wykorzystujemy pożyteczne bakterie. Namnażanie się odpowiednich populacji bakterii z rodzin Nitrosomonas, Nitrobakter lub zbliżonych, aby w rezultacie zmetabolizowały po kolei amoniak i azotyny do azotanów trwa około 6 tygodni. To stosunkowo długi okres i rzadko akceptowalny dla początkującego akwarysty. Każdy, już następnego dnia od wlania wody chciałby kupić ryby. Personel sklepów najczęściej odwleka to, aby nie mieć kłopotów z klientem, który mógłby mieć problem ze stratami wśród ryb po nagłym wzroście zanieczyszczeń w wodzie.

Sprzedawcy często proponują bakterie na start, które są traktowane jako wsparcie dla filtra biologicznego. Dobre i to, ale to za mało. Cykl azotowy odbywa się bowiem w akwarium non stop. Wprowadzenie żywych zwierząt dopiero potęguje to zjawisko do wręcz groźnych rozmiarów, zwłaszcza przy przerybieniu i przekarmianiu naszych podopiecznych.
Co z azotanami?
O ile filtr biologiczny dość sprawnie rozkłada amoniak i azotyny, to praktycznie jest bezradny wobec azotanów. Można sobie wyobrazić, iż powstaje w ten sposób pewne przyzwolenie i tolerancja obecności niewielkiego stężenia azotanów w akwarium. Z tym, że niewielkie czasem oznacza kilka mg/l, a czasem kilkadziesiąt, zależnie od przyjęcia stopnia tolerancji przez właściciela akwarium.

Niestety, azotany nie są obojętne i są również szkodliwe dla ryb. Ich obecność prowadzi m.in. do methemoglobinemii, choroby objawiającej się utratą zdolności do transportu tlenu. To może powodować stres i wtórne choroby. Jedyną, powszechną metodą usuwania azotanów, która jest prosta, akceptowalna przez wszystkich, a jednocześnie niedroga to standardowa podmiany wody.

W rezultacie następuje rozcieńczanie azotanów w akwarium. Ale tylko rozcieńczanie, a nie trwała ich eliminacja. I tak to trwa od lat, może z małymi wyjątkami, zwłaszcza w akwarystyce morskiej, która z natury droższa akceptuje droższe, bardziej zaawansowane technicznie rozwiązania radzące sobie z azotanami jak denitryfikatory czy reaktory na biopelety, w których do pracy zaprzęgnięte są bakterie… metabolizujące azotany.

Dodajmy jeszcze to, że preparaty bakteryjne zawierają szczepy bakterii, które rozkładają materię organiczną – działają jak odmulacz; oraz fakultatywnych, które w warunkach tlenowych i beztlenowych metabolizują azotany do wolnego azotu i tlenu.

Czyli możemy uzyskać nieosiągalne – akwarium wolne od azotanów!

Co zatem wybrać?

 • Seachem Prime

  Uzdatniacz wody Prime firmy Seachem, którego unikatową wartością jest zdolność usuwania z wody amoniaku. Usuwa również z wody kranowej chlor, chloraminę, metale ciężkie, stymuluje wydzielanie ochronnego śluzu wydzielanego przez ryby, działa odstresowująco.

  Pierwszym i szalenie trującym związkiem rozkładu materii organicznej jest amoniak, którego już niewielkie ilości prowadzą do śnięcia ryb, uszkadzają układ nerwowy, wywołują stres i podatność na choroby.

  Nagłe zwiększenie obsady ryb np. przy uruchamianiu akwarium, powoduje drastyczne zwiększenie wydalanej przez nie materii organicznej w postaci odchodów. Jeśli dołączymy do puli niezjedzone resztki pokarmu doprowadzimy do niekontrolowanego wzrostu amoniaku, z którym nie są w stanie poradzić sobie bakterie w filtrze. Potrzeba na to wielu dni , aby zwiększyły swą populację do liczebności pozwalające usunąć podwyższone zanieczyszczenie wody.

  Jest jeszcze jeden aspekt, który nie jest powszechnie znany. Stężenia około 5mg/l amoniaku powodują spowolnienie metabolizmu i tempa namnażania się bakterii w filtrze. Natomiast wyższe stężenia są już toksyczne – giną przy nim wszystkie bakterie w systemie filtracyjnym. Nie możemy zatem liczyć na to iż nasza filtracja poradzi sobie z każdą sytuacją a tym bardziej tą, związaną z nagłym wzrostem stężenia amoniaku w wodzie.

  Przy braku amoniaku lub zmniejszeniu go do minimalnego stężenia, łatwo poradzą sobie z nim bakterie, nie dojdzie do przeciążenia systemu filtracyjnego i nie będzie zagrożenia zatrucia. Warunek – trzeba systematycznie używać Prime. Przedawkowanie tego preparatu nie ma skutków ubocznych, a ciągła obecność w wodzie składnika neutralizującego amoniak daje większą gwarancję, że nie dojdzie do przypadkowego zatrucia mieszkańców akwarium.

 • Seachem Stability

  Rzecz druga – Stability. W naukach biologicznych następuje ciągły postęp i rozwój wiedzy. Wykorzystuje to branża akwarystyczna również w hodowli bakterii oczyszczających wodę ze szkodliwych związków. Ale nie są to zwykłe bakterie, powszechnie występujące w filtrach akwariowych.

  Szczepów bakterii, które występują w naturze i mogą służyć akwarystom jest bardzo wiele ( prawdopodobnie tysiące). Wyselekcjonowanie tych najwartościowszych to długotrwały i kosztowny proces. Jednak efekt widoczny w akwarium często przerasta oczekiwania.

  Jedynym mankamentem jest to, że tak jak w naturze, tak w akwarium bakterie konkurują ze sobą o pokarm. I te bardziej przydatne dla nas akwarystów – mogą przegrywać z innymi mniej wydajnymi szczepami, naturalnie osiedlającymi się w filtrach. Dlatego ważne jest ich stałe uzupełnianie, a nie dozowanie ich wyłącznie zachowawczo w trakcie uruchamiania akwarium.

  Przez 10 lat laboratorium marki Seachem pracowało nad stworzeniem zestawu bakterii odpornych na warunki zewnętrzne takie jak szerszy zakres temperatur oraz osiągając ich wyższą przeżywalność w butelce – zachowując równocześnie wysoką skuteczność.

  Tak powstało Stability. Bakterie zbierające doskonałe recenzje

 • Seachem Pristine

  Po trzecie Pristine – odmulacz w płynie. Każde akwarium, co jakiś czas, wymaga usuwania resztek pokarmów, detrytusu i obumarłych części roślin. Najczęściej posługujemy się przy tym metodą mechaniczną przez odsysanie rurką tych zalegających na i w podłożu resztek, których bakterie znajdujące się w filtrze nie są w stanie rozłożyć.

  Aby usprawnić ten zabieg i zadbać o wysoką skuteczność potrzebne są bakterie wyspecjalizowane w rozkładaniu dużej masy materii organicznej. Do walki z pozostałościami pokarmowymi i detrytusem najlepszy jest Pristine. Jest to mieszanka bakterii wyspecjalizowanych w konsumpcji takich pozostałości i przemianie ich na amoniak.

  Tym z kolei zajmie się Prime wraz ze Stability. Rezultatem będzie ciągle ładne, czyste podłoże pozbawione stref beztlenowych. Pristine szczególnie zaleca się użytkownikom podłoży typu Soil, których nie można odmulać mechanicznie. Dodatkowo zawarte w Pristine bakterie denitryfikacyjne będą rozkładały azotany do wolnego azotu i tlenu.

Dzięki tym kilku butelkom możemy uruchomić i zamknąć cykl azotowy w kilka minut, łącznie z usunięciem Azotanów – co ma szczególne znaczenie w początkowej fazie życia akwarium, gdy posiadamy jeszcze stosunkowo małą biomasę roślin, które mogłyby je po części konsumować.

Należy przy tym pamiętać o systematycznej opiece nad akwariami, badaniu wody przez wykonywanie testów, uzupełnianiu niezbędnych składników odżywczych dla roślin i ryb. Nie zajmuje to wiele czasu, a efekty mogą być wymarzone. Wymienione tu preparaty są odpowiedzią na potrzeby wszystkich akwarystów oraz ich największe bolączki.

Biolodzy firmy Seachem wykorzystując najnowsze badania nauk biologicznych i chemicznych, proponują nam pielęgnowanie akwariów w sposób prosty, bezpieczny, bezproblemowy. Dzięki temu możemy cieszyć się naszym hobby bez nieustannej, czasem z góry przegranej walki o czyste, zdrowe środowisko dla naszych podopiecznych.

Przetestuj i przekonaj się sam