MultiTest™ Ammonia

MultiTest™ Ammonia

Amoniak innych odpadów organicznych. Jest toksyczny i nie powinien by wykrywany w dojrzałym zbiorniku. Zestaw nadaje się do stosowania w akwariach słodkowodnych i morskich. W przeciwieństwie do dostępnych na rynku testów, jest odporny na obecność innych substancji chemicznych. Służy do pomiaru poziomu amoniaku, nie azotu. Aby uzyskać informację o ilości tego pierwiastka, należy otrzymany wynik pomnożyć przez 0,82. Amoniak jest toksyczny i nie powinien być wykrywalny w dojrzałym zbiorniku. Podczas dojrzewania akwarium poziom amoniaku może w początkowej fazie przekraczać 20 mg/l. Związek ten występuje w dwóch postaciach: wolnej (NH3) i jako jony amonowe (NH4 +). Obie formy znajdują się w równowadze uzależnionej od odczynu wody. Z tych dwóch związków bardziej niebezpieczny jest wolny amoniak, którego ilość wzrasta proporcjonalnie do wartości pH. Test wystarcza na przeszło 75 pomiarów.